مستندات و منابع آموزشی

معرفی صندوق پیام از مجموعه ابزارهای مرکز صدای مشتری


سامانه صندوق پیام یک ابزار دو سویه برای افراد یا سازمانهایی است که می خواهند پیام مستقیم از مشتری و مخاطب خود دریافت کنند و از سوی دیگر ابزاری مطمن برای افرادی است که می خواهند دیدگاه و پیام‌شان را بدون واسطه و محرمانه برای افراد یا سازمانها ارسال کنند.