اخبار

جستجو

برای جستجو متن مورد نظر خود را در محل جستجو وارد نمایید، سپس با استفاده از گزینه «جستجو» نتیجه را مشاهده نمایید.
در این روش، متن مورد نظر شما در کلیه قسمتهای مختلف شامل؛ عنوان، خلاصه، متن، برچسب، موضوع، سال ثبت مورد جستجو قرار می گیرد، و در صورت یافتن، نتیجه را نمایش می دهد. همچنین می توانید متن مورد نظرتان در یکی از قسمتهای اعلام شده جستجو نمایید.

جستجوی پیشرفته

برای جستجو متن یا متنهای مورد نظر خود را در محلهای مورد نظر وارد نمایید، سپس با استفاده از گزینه «جستجو» نتیجه را مشاهده نمایید.
در این روش، متن مورد نظر شما فقط در همان قسمت مشخص شده مورد جستجو قرار می گیرد.
هر چه متنهای بیشتری برای جستجو وارد نمایید، نتیجه جستجو محدودتر خواهد بود.


نسخه 2.1.2 و آخرین بروزرسانی های برنامه مدیریت وظایف و سایر برنامه ها

نسخه اولیه سامانه مدیریت وظایف در بروزرسانی سامانه به نسخه 2.1.2

اولین نسخه قابل استفاده سامانه مدیریت وظایف و کارها در بروزرسانی سامانه به تاریخ 17 اردیبهشت 1403 در نسخه 2.1.2 در دسترس علاقه مندان حوزه مدیریت پروژه، تیم و کار قرار گرفت و هم اکنون قابل بهره برداری است.

1403/02/20 نسخه های جدید سامانه 289  پیوند مستقیم
معرفی نسخه آزمایش برنامه مدیریت وظایف

معرفی نسخه آزمایشی برنامه مدیریت وظایف

نسخه اولیه و آزمایشی سامانه مدیریت وظایف برای مدیریت کار و پروژه به سامانه اضافه شده که برای برخی شرکتها و همکاران محترم در دسترس قرار گرفته است.

1402/11/03 معرفی برنامه های جدید 487  پیوند مستقیم
بروزرسانی سامانه به نسخه 1.6

بروزرسانی سامانه به نسخه 1.6 و معرفی صندوق پیام چندگانه

مهمترین امکانات اضافه شده در این نسخه، افزودن قابلیت چند صندوقی برای یک سازمان است که این امکان را فراهم می کند تا مشترکین بتوانند برای هر یک از واحدها یا مدیران خود یک صندوق پیام معرفی نمایند.

1402/05/02 نسخه های جدید سامانه 792  پیوند مستقیم
نسخه 1.4.0 و آخرین بروزرسانی های برنامه تیکتینگ و سایر برنامه ها

نسخه 1.4.0 و آخرین بروزرسانی برنامه تیکتینگ و سایر برنامه ها

در بروزرسانی اخیر برنامه تیکتینگ، امکانات جدیدی به سامانه اضافه شده که می تواند در اجرای روالهای پشتیبانی کمک کننده باشد.

1402/04/11 نسخه های جدید سامانه 1155  پیوند مستقیم

1