مقالات مرکز صدای مشتری

در حال مشاهده نتیجه جستجو برای: «صندوق پیام هوشمند»
افزایش کارآیی صندوق پیشنهادات

چطور می توان کارآیی صندوق پیشنهادات را بهبود بخشید؟

صندوقهای فیزیکی یا همان صندوق پیشنهادات که معمولا با عناوین دیگری چون ارتباط با مدیریت نیز شناخته می شوند، نمی توانند کارآیی لازم برای ارتباط با مشتریان و مخاطبان را ایجاد نمایند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از سامانه مرکز صدای مشتری و برنامه صندوق پیام، ابزاری مدرن برای ارتباط مستقیم مدیریت با مشتریان و مخاطبان ایجاد نمود.
سیستم صندوق پیام 1402/02/09 1224 پیوند مستقیم
1