اخبار

جستجو

برای جستجو متن مورد نظر خود را در محل جستجو وارد نمایید، سپس با استفاده از گزینه «جستجو» نتیجه را مشاهده نمایید.
در این روش، متن مورد نظر شما در کلیه قسمتهای مختلف شامل؛ عنوان، خلاصه، متن، برچسب، موضوع، سال ثبت مورد جستجو قرار می گیرد، و در صورت یافتن، نتیجه را نمایش می دهد. همچنین می توانید متن مورد نظرتان در یکی از قسمتهای اعلام شده جستجو نمایید.

جستجوی پیشرفته

برای جستجو متن یا متنهای مورد نظر خود را در محلهای مورد نظر وارد نمایید، سپس با استفاده از گزینه «جستجو» نتیجه را مشاهده نمایید.
در این روش، متن مورد نظر شما فقط در همان قسمت مشخص شده مورد جستجو قرار می گیرد.
هر چه متنهای بیشتری برای جستجو وارد نمایید، نتیجه جستجو محدودتر خواهد بود.


بروزرسانی سامانه به نسخه 1.6

بروزرسانی سامانه به نسخه 1.6 و معرفی صندوق پیام چندگانه

مهمترین امکانات اضافه شده در این نسخه، افزودن قابلیت چند صندوقی برای یک سازمان است که این امکان را فراهم می کند تا مشترکین بتوانند برای هر یک از واحدها یا مدیران خود یک صندوق پیام معرفی نمایند.

1402/05/02 نسخه های جدید سامانه 184  پیوند مستقیم
نسخه 1.4.0 و آخرین بروزرسانی های برنامه تیکتینگ و سایر برنامه ها

نسخه 1.4.0 و آخرین بروزرسانی برنامه تیکتینگ و سایر برنامه ها

در بروزرسانی اخیر برنامه تیکتینگ، امکانات جدیدی به سامانه اضافه شده که می تواند در اجرای روالهای پشتیبانی کمک کننده باشد.

1402/04/11 نسخه های جدید سامانه 222  پیوند مستقیم

1